0
Умови користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця Угода (далі - Угода) є публічною офертою умов використання сайту shkiv.com.ua (далі - Сайт), в особі Правовласника Веб-сайту (далі - Адміністрація Сайту) і третіх осіб - фізичних і (або) юридичних осіб (далі - Користувач).

1.2. Користувач зобов'язується повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті.

1.3. Реєстрація на веб-сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.

1.4. У разі незгоди Користувача з умовами Угоди використання Сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.

2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

2.1. Всі результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розміщені на веб-сайті, в тому числі, але не обмежуючись, елементами дизайну, графічними зображеннями (в тому числі, ілюстрації), фотографічними творами, текстом, аудіовізуальними творами та іншими творами, а також товарними знаками і промисловими зразками, охороняються у відповідності до чинного в Україні законодавства. Вищевказані об'єкти інтелектуальної власності  окремо і всі разом являють собою охороняємий Контент (далі - Контент).

2.2. Сайт і все, що на ньому розміщено, а також весь Контент веб-сайту є власністю Адміністрації Сайта.

2.3. Використання Веб-сайту, в тому числі його Контенту, допускається тільки з метою ознайомлення і для можливості отримання послуг, що надаються Адміністрацією Сайту. Використання Веб-сайту, в тому числі його Контенту, в комерційних цілях не допускається.

2.4. Цитування текстових матеріалів, опублікованих на веб-сайті, дозволяється з обов'язковим зазначенням активного гіперпосилання на веб-сайт або на розділ Веб-сайту з цитованим Контентом.

2.5. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати будь-які частини Сайту, окрім випадків, коли такий дозвіл Користувачу наданий Адміністрацією Сайту.

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

3.1. Сайт дозволяє користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з веб-сайту виключно для особистого некомерційного використання. Заборонено видозмінювати матеріали Сайту, поширювати Контент для громадських і (або) комерційних целей.

3.2. При реєстрації на веб-сайті або оформленні замовлення без реєстрації на веб-сайті Користувач дає згоду на надання достовірної і точної інформації про себе, та свої контактні данні. В процесі реєстрації на веб-сайті Користувач отримує логін і пароль, за безпеку яких Користувач несе персональну відповідальність.

3.3. Користувач може оформити замовлення самостійно шляхом натискання кнопки «Купити» --- «Оформити замовлення» або за телефоном, вказаним на веб-сайті.

3.4. На веб-сайті заборонені прямі або непрямі образи третіх осіб.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ОСОБИСТІ ДАНІ І БЕЗПЕКА

4.1. Інформація, яку надає Користувачем Адміністрації Сайту, є конфіденційною інформацією.

4.2. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач надає свою повну і беззастережну згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних на умовах і в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

4.3. Користувач дає згоду Адміністрації Сайту на збір, використання, обробку, зберігання інформації, що містить персональні дані користувача, тільки з метою надання Адміністрацією Сайту відповідних послуг за допомогою Веб-сайту.

4.4. Адміністрація Сайту зобов'язується здійснювати збір тільки тієї інформації, що містить персональні дані користувача, і яку Користувач надає добровільно при реєстрації на веб-сайті або оформленні Замовлення без реєстрації на веб-сайті, тобто, тільки в тих випадках, коли така інформація є необхідною для надання і (або) поліпшення послуг, що надаються Адміністрацією сайту Користувачу.

4.5. Адміністрація Сайту вживає необхідних заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних користувача Сайту.

4.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб (в тому числі Інтернет-провайдерів, які забезпечують технічну доступність Веб-сайту в місці знаходження користувача) по відношенню до захисту каналів зв'язку, по яких передається інформація з Веб-сайту або на сайт.

4.7. Адміністрація Сайту зобов'язується не передавати персональні дані третім особам, за винятком випадків, коли передача персональних даних буде за необхідне відповідно до вимог чинного в Україні законодавства. Користувач має право на підставі запиту, спрямованого на електронну пошту Адміністрації Сайту, ознайомитися з інформацією про його персональні дані , які обробляються і зберігаються Адміністрацією, вимагати уточнення персональних даних або їх видалення з Інформаційної системи персональних даних Адміністрації Сайту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Користувач має права і обов'язки, визначені цією Угодою та чинним в Україні законодавством.

5.2. Користувач зобов'язаний користуватися Веб-сайтом, послугами, які надаються Адміністрацією Сайту, матеріалами та інформацією, які представляють собою Контент Сайту, за умови дотримання положень цієї Угоди.

5.3. Користувач зобов'язаний ні при яких обставинах не здійснювати таких дій:

5.3.1. копіювання, поширення, завантаження, передача, продаж або будь-яке інше не узгоджене з Адміністрацією Сайту використання об'єктів інтелектуальної власності Адміністрації сайту;

5.3.2. наповнення веб-сайту будь-завідомо неправдивої інформації та (або) матеріалами такого характеру;

5.3.3. видавати себе за іншу особу або представника організації, підприємства, установи без всяких на те прав і підстав, в тому числі, за Адміністрацію Сайту, а також введення в оману інших користувачів Сайту;

5.3.4. будь-які інші протиправні дії, які суперечать чинному в Україні законодавству та цій Угоді.

5.4. Адміністрація Сайту зобов'язана докласти всі розумні зусилля для підтримки Сайту в робочому стані, проте не гарантує постійну і безперебійну роботу Сайту і не несе відповідальність за забезпечення його безперебійного функціонування.

5.5. Адміністрація Сайту має право на своє бачення вилучити з Сайту будь-яке повідомлення користувача, якщо воно порушує вимоги чинного законодавства України або умови цієї Угоди. які суперечать чинному в Україні законодавству та цій Угоді.

6. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

6.1. Сайт, весь Контент, інформація, надана Користувачам доступні на веб-сайті матеріали можуть змінюватися Адміністрацією Сайту і в зв'язку з цим надаються на умовах «ЯК Є» без будь-якої гарантії, явною, тієї, що мається на увазі або передбаченої законодавством, на послуги, що надаються Адміністрацією сайту, в тому числі, але не обмежуючись гарантіями достовірності, корисності, товарної придатності, відповідності відповідним цілям, дотримання або гарантій, що виникають в процесі надання послуг, в процесі переговорів при використанні послуг або в момент укладення Угоди.

6.2. Виняток гарантій, зазначених вище, здійснюється тільки в рамках, визначених чинним в Україні законодавством.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені користувачем в матеріалах, розміщених на веб-сайті. Адміністрація Сайту докладає всіх необхідних зусиль для того, щоб забезпечити точність і достовірність наданої на веб-сайті інформаціі.

7.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед будь-яким користувачем за використання або неправильне використання ним продукції і (або) послуг. Таке обмеження відповідальності застосовується, щоб уникнути компенсації за прямий, непрямий, випадковий або іншу шкоду, що виник внаслідок отримання Користувачем послуг, в тому числі, продукції , переданої Адміністрацією відповідно до Договору між Адміністрацією Сайту і Користувачем, який полягає в будь-якому випадку оформлення Замовлення шляхом використання Веб-сайту.

7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку своїх персональних даних Користувачем при реєстрації (створення облікового запису) або при формуванні Замовлення без здійснення регістраціі.

7.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача по відношенню до третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб по відношенню до Користувача.

7.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, збиток або витрати, що виникли у Користувача в зв'язку з неможливістю використання Сайту,  некоректну вказівку своїх персональних даних Користувачем при реєстрації (створення облікового запису) або при формуванні Замовлення без здійснення регістраціі.


8. ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Ця Угода набирає чинності для кожного користувача Сайту при наданні їм своєї Згоди з умовами цієї Угоди та діє між Користувачем і Адміністрацією Сайту протягом всього періоду використання Користувачем Сайту.

9. ЗМІНИ

9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Угоди. Зміни будуть опубліковані на веб-сайті shkiv.com.ua.

9.2. Зміни будуть поширюватися в тому числі на осіб, які вже є користувачами Веб-сайту на момент вступу такими Змінами в силу.
Зміни набудуть чинності після закінчення 10-денного терміну з дня їх опублікування на веб-сайті.

Є питання ?

Залиште Ваш номер і наші консультанти підберуть Вам обладнання під Ваші потреби та бюджет